Part-21 POA – ALL4JETS

Part-21 POA

Urząd Lotnictwa Cywilnego niniejszym zatwierdza ALL4JETS jako organizację produkującą zgodnie z załącznikiem I (Part 21), sekcja A, podczęść G do Rozporządzenia (UE) nr 748/2012, upoważnioną do produkcji wyrobów, części i akcesoriów…
Scroll to Top