ULC ULC-LOL-5/0773-0126/07/15 – ALL4JETS

ULC ULC-LOL-5/0773-0126/07/15

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zatwierdza ALL4JETS jako organizację szkoleniową upoważnioną do szkolenia kandydatów ubiegających się o wydanie świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego…
Scroll to Top