Szkolenie podstawowe instruktora CRM - ALL4JETS

Szkolenie podstawowe instruktora CRM

Termin

Od 02.02.2020

Język wykładowy

Liczba uczestników

1
– 5

Opis szkolenia

Szkolenie jest zgodne z wymaganiami EASA PART.ORO.FC. 115&215 oraz Aneksem II do Decyzji 2015/022/R
 • zapoznanie uczestników z problematyką efektywnego wykorzystania zasobów załogi w operacjach lotniczych, usprawnienie komunikacji, współpracy w załodze i służbach lotniskowych,
 • rozwój wiedzy oraz kompetencji w zakresie podstaw psychologii uczenia się dorosłych, przygotowania szkolenia i materiałów szkoleniowych, prezentowania i przekazywania wiedzy.
Metody prowadzenia szkolenia
 • wykłady
 • ćwiczenia
Metody sprawdzenia umiejętności
 • ćwiczenia
 • egzamin
 • przedstawienie własnej prezentacji
Czas trwania:  5 dni (40 godzin) wykładów i ćwiczeń

Do kogo kurs jest skierowany?

 • personel operacyjny zaangażowany w CRM
 • piloci
 • załogi pokładowe
 • instruktorzy personelu lotniczego i latającego
 • kierownicy ds. bezpieczeństwa

Zakres

Dzień 1
 • Uwarunkowania procesu uczenia się
 • Dynamika grupy
 • Techniki prowadzenia szkoleń
 • Zarządzanie szkoleniem
 • Ocenianie, ewaluacja szkolenia
Dzień 2
 • Wymagania prawne szkoleń CRM
 • Instruktor/trener (4 etapy uczenia, 3 domeny ucznia, rola instruktora)
 • Prowadzenie szkolenia (ćwiczenia)
 • Praktyczna realizacja kursu
 • Komunikacja
Dzień 3
 • Model SHELL
 • Przetwarzanie informacji
 • Świadomość sytuacyjna
 • Sen i rytm dobowy
 • Rozwój odporności
 • Efekt zaskoczenia i zdziwienia
Dzień 4
 • Konflikt
 • Podejmowanie decyzji
 • Zarządzanie czasem i pracą
 • Przywództwo
 • Zarządzanie zmęczeniem
Dzień 5
 • Zarządzanie zagrożeniami i błędami
 • Automatyzacja
 • Studium przypadku
 • Egzamin pisemny
 • Przygotowywanie prezentacji do egzaminu praktycznego
 • Przedstawienie własnych prezentacji
 • Ocena prezentacji

Egzamin

Egzamin pisemny

Zgłoszenie

Termin rozpoczęcia upłynął. Nie możesz się już zgłosić na to szkolenie. 

Przewiń do góry