Szkolenie teoretyczne na różnice samolotów Boeing 737-300/400/500 (CFM56) vs Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56-7), kategoria B1.1 i B2 - ALL4JETS

Szkolenie teoretyczne na różnice samolotów Boeing 737-300/400/500 (CFM56) vs Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56-7), kategoria B1.1 i B2

Kategoria:

Termin

Od 10.08.2020

Język wykładowy

Liczba uczestników

6
– 28

Koszt uczestnictwa

Opis szkolenia

Szkolenie teoretyczne w formie distance learning w zakresie zapoznania z różnicami w wyposażeniu oraz budowie samolotów Boeing 737-300/400/500 (CFM56)  vs Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56-7) na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu do licencji Part-66 w kategorii B1.1 i B2, zgodnie z dodatkiem III Part-66. Szkolenie 5-dniowe, zakończone egzaminem.

Egzamin

Egzamin zostanie zorganizowany w siedzibie ALL4JETS w Warszawie. Data egzaminu zostanie ustalona w porozumieniu ze studentami. W przypadku dużej grupy z jednej lokalizacji, istnieje możliwość oddelegowania instruktora z ramienia ALL4JETS, w celu przeprowadzenia egzaminu w owej lokalizacji. Certyfikat: Student otrzyma Certificate of Recognition (po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu).

Zgłoszenie

Przewiń do góry