Szkolenie zapoznawcze na typy samolotów: ATR 72-100/200 series (PWC PW120) i ATR 42-400/500/ 72-212A series (PWC PW120) w kategorii C - ALL4JETS

Szkolenie zapoznawcze na typy samolotów: ATR 72-100/200 series (PWC PW120) i ATR 42-400/500/ 72-212A series (PWC PW120) w kategorii C

Kategoria:

Termin

Od 31.08.2020

Język wykładowy

Liczba uczestników

6
– 28

Koszt uczestnictwa

Opis szkolenia

Szkolenie teoretyczne w formie distance learning w zakresie zapoznania z wyposażeniem i budową samolotów ATR 72-100/200 series (PWC PW120) i ATR 42-400/500/ 72-212A series (PWC PW120), na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu w kategorii C do licencji Part-66, zgodnie z dodatkiem III Part-66. Szkolenie 6-dniowe, zakończone egzaminem.

Egzamin

Egzamin zostanie zorganizowany w siedzibie ALL4JETS w Warszawie. Data egzaminu zostanie ustalona w porozumieniu ze studentami. W przypadku dużej grupy z jednej lokalizacji, istnieje możliwość oddelegowania instruktora z ramienia ALL4JETS, w celu przeprowadzenia egzaminu w owej lokalizacji. Student otrzyma Certificate of Recognition (po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu).

Zgłoszenie

Przewiń do góry