Szkolenie zapoznawcze na typy samolotów: Boeing 737-300/400/500 (CFM56) oraz 737-600/700/800/900 (CFM56) oraz 737-7/8/9 (CFM LEAP-1B) w kategorii C - ALL4JETS

Szkolenie zapoznawcze na typy samolotów: Boeing 737-300/400/500 (CFM56) oraz 737-600/700/800/900 (CFM56) oraz 737-7/8/9 (CFM LEAP-1B) w kategorii C

Kategoria:

Termin

Od 17.08.2020

Język wykładowy

Liczba uczestników

6
– 28

Koszt uczestnictwa

Opis szkolenia

Szkolenie teoretyczne w zakresie zapoznania z wyposażeniem i budową samolotów Boeing 737-300/400/500 (CFM56) oraz 737-600/700/800/900 (CFM56) oraz 737-7/8/9 (CFM LEAP-1B), na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu w kategorii C do licencji Part-66, zgodnie z dodatkiem III Part-66.

Egzamin

Egzamin zostanie zorganizowany w siedzibie ALL4JETS w Warszawie. Data egzaminu zostanie ustalona w porozumieniu ze studentami. W przypadku dużej grupy z jednej lokalizacji, istnieje możliwość oddelegowania instruktora z ramienia ALL4JETS, w celu przeprowadzenia egzaminu w owej lokalizacji. Egzamin zostanie zorganizowany w siedzibie ALL4JETS w Warszawie. Data egzaminu zostanie ustalona w porozumieniu ze studentami. W przypadku dużej grupy z jednej lokalizacji, istnieje możliwość oddelegowania instruktora z ramienia ALL4JETS, w celu przeprowadzenia egzaminu w owej lokalizacji. Student otrzyma Certificate of Recognition (po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu).

Zgłoszenie

Przewiń do góry