Airbus A318, A319, A320, A321 (CFM56, IAE V2500) - szkolenie teoretyczne B1.1 - ALL4JETS

Airbus A318, A319, A320, A321 (CFM56, IAE V2500) – szkolenie teoretyczne B1.1

Kategoria: A318, A319, A320, A321 (CFM56, IAE V2500), Airbus

Etap: Szkolenie wstępne

Rodzaj: Szkolenie teoretyczne

Czas trwania

30 dni

Język wykładowy

Liczba uczestników

8
– 28

Koszt uczestnictwa

Opis

Szkolenie teoretyczne w zakresie zapoznania z wyposażeniem i budową samolotu Airbus A318, A319, A320, A321 (CFM56, IAE V2500), na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu w kategorii B1.1 do licencji Part-66, zgodnie z dodatkiem III Part-66.

Wymagania wstępne

Zakres wiedzy na poziomie szkoły średniej Wiek min 18 lat

Egzamin

Egzaminy cząstkowe na koniec każdego tygodnia szkolenia w formie testu jednokrotnego wyboru

Zgłoszenie

Popularne szkolenia stacjonarne

Przewiń do góry