ATR 72-100/200 Series (PWC PW120 Series) - szkolenie teoretyczne B1.1 - ALL4JETS

ATR 72-100/200 Series (PWC PW120 Series) – szkolenie teoretyczne B1.1

Kategoria: 72-100/200 Series (PWC PW120 Series), ATR

Etap: Szkolenie wstępne

Rodzaj: Szkolenie teoretyczne

Czas trwania

26 dni

Język wykładowy

Liczba uczestników

8
– 28

Koszt uczestnictwa

Opis

Szkolenie teoretyczne w zakresie zapoznania z wyposażeniem i budową samolotu ATR 72-100/200 Series (PWC PW120 Series), na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu w kategorii B1.1 do licencji Part-66, zgodnie z dodatkiem III Part-66.

Wymagania wstępne

Zakres wiedzy na poziomie szkoły średniej Wiek min 18 lat

Egzamin

Egzaminy cząstkowe na koniec każdego tygodnia szkolenia w formie testu jednokrotnego wyboru

Zgłoszenie

Popularne szkolenia stacjonarne

Przewiń do góry

COVID-19 Update

Our offices remain closed for customers but we are available online. If you have inquiries and questions please contact us at: info@all4jets.com
You can also shop now: E-learningD-learning

ALL4JETS TEAM
Thank you!