Bombardier DHC-8-400 (PWC PW150) - szkolenie praktyczne B1.1 & B2 - ALL4JETS

Bombardier DHC-8-400 (PWC PW150) – szkolenie praktyczne B1.1 & B2

Kategoria: Bombardier, DHC-8-400 (PWC PW150)

Etap: Szkolenie wstępne

Rodzaj: Szkolenie praktyczne

Czas trwania

10 dni

Język wykładowy

Liczba uczestników

8
– 15

Koszt uczestnictwa

Opis

Szkolenie praktyczne w zakresie zapoznania z wyposażeniem i budową samolotu Bombardier DHC-8-400 (PWC PW150), na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu w kategorii B1.1 i B2 do licencji Part-66, zgodnie z dodatkiem III Part-66.

Wymagania wstępne

Zakres wiedzy na poziomie szkoły średniej Wiek min 18 lat

Egzamin

Egzaminy cząstkowe na koniec każdego tygodnia szkolenia w formie testu jednokrotnego wyboru

Zgłoszenie

Popularne szkolenia stacjonarne

Przewiń do góry