Prawo lotnicze - szkolenie wstępne dla pracowników organizacji Part-145 oraz Part-M - ALL4JETS

Prawo lotnicze – szkolenie wstępne dla pracowników organizacji Part-145 oraz Part-M

Kategoria: Inne

Czas trwania

1 dzień

Język wykładowy

Liczba uczestników

8
– 28

Koszt uczestnictwa

Opis

Zapoznanie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w obszarze ciągłej zdatności do lotu

Wymagania wstępne

Zakres wiedzy na poziomie szkoły średniej

Zgłoszenie

Popularne szkolenia stacjonarne

Przewiń do góry