Organizacja Szkolenia Lotniczego (ATO) - ALL4JETS

Organizacja Szkolenia Lotniczego (ATO)

ALL4JETS Approved Training Organization (ATO) jest Organizacją Szkolenia Lotniczego zatwierdzoną przez Polski Urząd Lotnictwa Cywilnego pod Certyfikatem nr PL/ATO-25.

Oferujmy następujące szkolenia:

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ samolotu DHC-8;
 • szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora TRI (A) na samolot DHC-8;
 • szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora SFI (A) na samolot DHC-8;
 • szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ samolotu EMB 170/190,
 • kurs Współpraca w Załodze Wieloosobowej MCC (teoria i praktyka).

a także:

 • szkolenie podstawowe dla kandydatów ubiegających się o wydanie świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego, zgodnie z Part-CC, na podstawie Decyzji ULC-LOL-5/0773-0126/07/15;
 • szkolenie z pierwszej pomocy dla personelu pokładowego;
 • szkolenie z gaszenia pożarów dla personelu pokładowego;
 • szkolenie podstawowe z Zarządzania Zasobami Załogi (CRM);
 • kurs z Zarządzania Zasobami Załogi dla kandydatów na instruktorów (CRMI);
 • kurs odświeżający dla instruktorów Zarządzania Zasobami Załogi (CRMI);
 • szkolenie wstępne i okresowe z przepisów dot. przewozu materiałów niebezpiecznych (Dangerous Goods Regulations – DGR);
 • prawo lotnicze i przepisy PART-FCL;
 • kurs języka angielskiego poziom 4 ICAO dla pilotów,
 • frazeologia lotnicza w języku angielskim.

Nasze programy szkoleniowe są zgodne z międzynarodowymi przepisami lotniczymi (PART-FCL, PART-CC, PART-ORA) oraz zaleceniami EASA.

Zakres kursów jest standardowy lub modyfikowany w oparciu o potrzeby danego Klienta.

ALL4JETS współpracuje z grupą znanych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie lotnictwa, takimi jak instruktorzy TR/SF, instruktorzy ds. bezpieczeństwa i procedur postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, instruktorzy CRM, którzy pozostają aktywnie działającymi pilotami, stewardami, inżynierami, specjalistami ds. bezpieczeństwa lotniczego, a także z innym personelem szeroko rozumianej specjalności lotniczej.

Zajęcia mogą być prowadzone w języku polskim, angielskim i rosyjskim i odbywają się w naszej siedzibie lub w siedzibie wyboru Klienta.

ALL4JETS Approved Training Organization (ATO) współpracuje również z innymi ośrodkami szkoleniowymi ATO.
ATO ALL4JETS została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00048/2016

Zapraszamy do kontaktu.

Kierownik Ds. Handlowych

Przewiń do góry