Personel Branży Lotniczej

ALL4JETS dysponuje wysoko wyspecjalizowaną kadrą, posiadającą wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu selekcji i rekrutacji do linii lotniczych oraz ocenie predyspozycji kandydatów do przyszłej pracy w awiacji. Specjalizujemy się wyłącznie w branży lotniczej.

Dlatego też, to co nas wyróżnia, to znajomość specyfiki pracy w lotnictwie oraz oczekiwań Klientów sektora lotniczego. Wiemy, jak sprostać wymaganiom Klientów oraz jak pogodzić te wymagania z aspiracjami i możliwościami potencjalnych kandydatów.

ALL4JETS Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Podmiotów prowadzących Agencje Zatrudnienia (Certyfikat nr 13714, wydany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego).

ALL4JETS oferuje pomoc w zakresie:

Rekrutacji i selekcji personelu

  • Analizy potrzeb rekrutacyjnych (stworzenie lub uzupełnienie istniejących profili kompetencyjnych pożądanych kandydatów)
  • Oceny kandydatów na różnorodne stanowiska branży lotniczej, w szczególności członków załóg lotniczych i pokładowych oraz personelu obsługi naziemnej (ocena psychologiczna i kompetencyjna)
  • Przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zapewnienia odpowiednich kandydatów do pracy na różne stanowiska w branży lotniczej

Wynajmu instruktorów, egzaminatorów, załóg

Dostępu do aktualnych ofert pracy w branży lotniczej

Outsourcing procesów rekrutacyjnych stwarza możliwość skupienia czasu własnych pracowników i wykorzystania ich potencjału w podstawowych obszarach działalności w firmie. Pozwala również na obniżenie wydatków związanych ze stałym zatrudnieniem kadry pracowniczej działów personalnych. W zakresie oferowanych usług, realizujemy projekty dotyczące stworzenia modeli oceny kompetencji do zatrudnienia, redukcji lub awansu. Kluczowy dla nas jest wybór osób z odpowiednimi kompetencjami i kwalifikacjami. Ocena kandydatów uwzględnia potrzeby i preferencje Klienta. W przeprowadzanych procesach stosujemy nowoczesne metody i narzędzia (testy psychologiczne, assessment centre, wywiady kompetencyjne) dostosowane do konkretnych potrzeb rekrutacyjnych i znacząco zmniejszające ryzyko zatrudnienia niewłaściwych osób.

Analizy potrzeb rekrutacyjnych

Oferujemy pomoc w zakresie analizy potrzeb rekrutacyjnych, stworzenia nowych (patrz Modele Kompetencyjne) lub uzupełnienia istniejących modeli kompetencyjnych pożądanych kandydatów. W oparciu o stworzony lub uzupełniony model przeprowadzamy ocenę psychologiczną i kompetencyjną danego kandydata.

Ocena kandydatów

Przeprowadzamy procesy wyselekcjonowania najlepszych kandydatów na dane stanowisko pracy u Klienta. Przeprowadzamy pełen proces w oparciu o indywidualny dobór metod i narzędzi – w zależności od tego kogo aktualnie poszukujemy. W procesie pracujemy z kandydatami wstępnie wyselekcjonowanymi/ wytypowanymi przez Klienta.

Rekrutacja

Przeprowadzamy procesy znalezienia najlepszych kandydatów na dane stanowisko pracy u Klienta. Proces rekrutacji jest przeprowadzany przy użyciu indywidualnie dobranych metod i narzędzi – w zależności od oczekiwań Klienta i poszukiwanych kandydatów.

Modele kompetencyjne

Głównym celem stworzenia modelu kompetencyjnego w firmie jest identyfikacja kluczowych kompetencji, które są niezbędne do efektywnej pracy na danym stanowisku. Dotyczy to zarówno zakresu obowiązków, ale również kluczowych dla firmy wartości. Stworzenie i wdrożenie modelu kompetencyjnego daje możliwość pełniejszej identyfikacji potrzeb w zakresie rekrutacji i szkolenia, a także dostarcza wiedzy dotyczącej osób pracujących w firmie. W procesie rekrutacji i selekcji model kompetencyjny jest doskonałym narzędziem opisującym kogo poszukujemy i jakich kompetencji wymagamy. W oparciu o stworzony lub uzupełniony model przeprowadzamy ocenę psychologiczną i kompetencyjną danego kandydata.

Wynajem

Oferujemy wynajem personelu do pracy na krótko lub długoterminowych kontraktach, przy uruchomianiu projektów, wdrażaniu nowej floty oraz do przeprowadzenia szkoleń i egzaminów. Możemy zaoferować krótko lub długoterminowy wynajem:

Instruktorów TRI (DHC8-400, EMB 170/190)
Egzaminatorów TRE (DHC8-400, EMB 170/190)
Instruktorów Personelu Pokładowego
Załóg na przebazowania samolotów​

Baza ALL4JETS zawiera szeroki zakres ofert pracy dla osób poszukujących zatrudnienia w branży lotniczej. Oferty skierowane są do załóg lotniczych, personelu pokładowego, personelu obsługi technicznej, a także pracowników innych specjalności branży lotniczej. Zapraszamy do rejestracji.

Współpracujemy z instruktorami SFI, TRI oraz egzaminatorami TRE. Jeśli jesteś zainteresowany pracą w linii lub w organizacjach szkoleniowych – skontaktuj się z nami staff@all4jets.com.

Psycholog Lotniczy

Przewiń do góry