MTO EASA Part-147 – ALL4JETS

MTO EASA Part-147

Na mocy aktualnie obowiązującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014, a także na warunkach poniżej opisanych, Prezes…
Scroll to Top