ALL4JETS - We are all for you, not only for jets

Zaplanowane szkolenia d-learning

Start za 2 tygodnie

Szkolenie dostarczy Ci ogólną wiedzę i zrozumienie zagadnień Part-CAMO. Szkolenie uwzględnia główne różnice w odniesieniu do organizacji działających w oparciu o Part-M podczęść G i nowe wymagania zawarte w Rozporządzeniu Komisji 2019/1383.

Start za 1 miesiąc

Szkolenie teoretyczne w formie distance learning w zakresie zapoznania z wyposażeniem i budową samolotów ATR 72-100/200 series (PWC PW120) i ATR 42-400/500/ 72-212A series (PWC PW120), na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu w kategorii C do licencji Part-66, zgodnie z dodatkiem III Part-66. Szkolenie 6-dniowe, zakończone egzaminem.

Popularne szkolenia E-learning

dostępnych w 38 wariantach

ALL4JETS posiada zatwierdzenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego do przeprowadzania egzaminów z modułów wiedzy podstawowej do kategorii A1 A2 B1.1 B1.2 B2 B3.

Dostępne 2 sale egzaminacyjne w Moskwie, dla grup o różnej liczebności. Nasi instruktorzy mówią po angielsku i rosyjsku. Pytania wielokrotnego wyboru są w języku angielskim jako egzamin online w sali egzaminacyjnej.

Dostępne 3 sale egzaminacyjne jako stałe zatwierdzone lokalizacje. Możliwość przeprowadzenia egzaminu z pytań esejowych po litewsku, rosyjsku lub angielsku.

Nasze usługi

Wsparcie Inżynierskie (CAMO)

ALL4JETS Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO) jest organizacją zatwierdzoną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego zgodnie z przepisami EASA Part-M pod certyfikatem nr PL.MG.102.
CAMO ALL4JETS jest również zatwierdzone przez nadzór Guernsey (2-REG) pod certyfikatem nr 2-REG.39.39, przez nadzór Bermudów (BCAA) pod certyfikatem nr BDA/CAMO/197, a także nadzór Kajmanów (CAACI) pod certyfikatem nr 086-CAY-CAMO-2020.

Organizacja Projektująca (DOA)

ALL4JETS jest posiadaczem Zatwierdzenia Organizacji Projektującej (Design Organisation Approval) nr EASA.21J.647 zgodnie z przepisami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego EASA Part 21, Podczęść J. Zatwierdzenie obejmuje projektowanie zmian na samolotach o maksymalnej masie startowej powyżej 5700 kg w zakresie szat graficznych.

Organizacja Szkolenia Lotniczego (ATO)

ALL4JETS Approved Training Organization (ATO) jest Organizacją Szkolenia Lotniczego zatwierdzoną przez Polski Urząd Lotnictwa Cywilnego pod Certyfikatem nr PL/ATO-25.

Szkolenia Mechaników Lotniczych (MTO)

ALL4JETS Maintenance Training Organisation (MTO) jest organizacją zatwierdzoną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na zgodność z wymaganiami Part-147 – szkolenia na typy samolotów.

We are all for you, not only for jets
Przewiń do góry

Obniżka cen kursów e-learning!

Sprawdź teraz!