ALL4JETS - We are all for you, not only for jets

Zaplanowane szkolenia d-learning

Start za 3 tygodnie

Szkolenie teoretyczne w formie distance learning w zakresie zapoznania z wyposażeniem i budową samolotu Embraer ERJ 170/190 Series (GE CF34), na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu w kategorii C do licencji Part-66, zgodnie z dodatkiem III Part-66. Szkolenie 5-dniowe, zakończone egzaminem.

Start za 3 tygodnie

Szkolenie dostarczy Ci ogólną wiedzę i zrozumienie zagadnień Part-CAMO. Szkolenie uwzględnia główne różnice w odniesieniu do organizacji działających w oparciu o Part-M podczęsć G i nowe wymagania zawarte w Rozporządzeniu Komisji 2019/1383.

Start za 2 miesiące

Szkolenie teoretyczne w formie distance learning w zakresie zapoznania z różnicami w wyposażeniu oraz budowie samolotów Boeing 737-300/400/500 (CFM56) vs Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56-7) na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu do licencji Part-66 w kategorii B1.1 i B2, zgodnie z dodatkiem III Part-66. Szkolenie 5-dniowe, zakończone egzaminem.

Start za 3 miesiące

Szkolenie teoretyczne w formie distance learning w zakresie zapoznania z wyposażeniem i budową samolotów ATR 72-100/200 series (PWC PW120) i ATR 42-400/500/ 72-212A series (PWC PW120), na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu w kategorii C do licencji Part-66, zgodnie z dodatkiem III Part-66. Szkolenie 6-dniowe, zakończone egzaminem.

Popularne szkolenia E-learning

dostępnych w 38 wariantach

ALL4JETS posiada zatwierdzenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego do przeprowadzania egzaminów z modułów wiedzy podstawowej do kategorii A1 A2 B1.1 B1.2 B2 B3.

Dostępne 2 sale egzaminacyjne w Moskwie, dla grup o różnej liczebności. Nasi instruktorzy mówią po angielsku i rosyjsku. Pytania wielokrotnego wyboru są w języku angielskim jako egzamin online w sali egzaminacyjnej.

Dostępne 3 sale egzaminacyjne jako stałe zatwierdzone lokalizacje. Możliwość przeprowadzenia egzaminu z pytań esejowych po litewsku, rosyjsku lub angielsku.

Nasze usługi

Wsparcie Inżynierskie (CAMO)

ALL4JETS Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO) jest organizacją zatwierdzoną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego zgodnie z przepisami EASA Part-M pod certyfikatem nr PL.MG.102.
CAMO ALL4JETS jest również zatwierdzone przez nadzór Guernsey (2-REG) pod certyfikatem nr 2-REG.39.39, przez nadzór Bermudów (BCAA) pod certyfikatem nr BDA/CAMO/197, a także nadzór Kajmanów (CAACI) pod certyfikatem nr 086-CAY-CAMO-2020.

Organizacja Projektująca (DOA)

ALL4JETS jest posiadaczem Zatwierdzenia Organizacji Projektującej (Design Organisation Approval) nr EASA.21J.647 zgodnie z przepisami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego EASA Part 21, Podczęść J. Zatwierdzenie obejmuje projektowanie zmian na samolotach o maksymalnej masie startowej powyżej 5700 kg w zakresie szat graficznych.

Organizacja Szkolenia Lotniczego (ATO)

ALL4JETS Approved Training Organization (ATO) jest Organizacją Szkolenia Lotniczego zatwierdzoną przez Polski Urząd Lotnictwa Cywilnego pod Certyfikatem nr PL/ATO-25.

Szkolenia Mechaników Lotniczych (MTO)

ALL4JETS Maintenance Training Organisation (MTO) jest organizacją zatwierdzoną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na zgodność z wymaganiami Part-147 – szkolenia na typy samolotów.

We are all for you, not only for jets
Przewiń do góry

Thank you very much
for participating in our survey.

E-learning courses - DISCOUNT!

COVID-19 Update​

We are returning to our offices on 15th of June 2020 and also will be available online as before via email, phone or our social media. If you have any inquiries and questions please contact us at: info@all4jets.com or +48 695 894 871.

You can also shop now: E-learningD-learning

ALL4JETS TEAM
Thank you!